[ home ] [ historie ] [ hall of fame ] [ foto's activiteiten ] [ jaarplanning 2022 ] [ privacy ] [ contributie ] [ uitwijken ] [ bestuur en contact ]hall of fame

De vereniging is opgericht op 31 augustus 1937. Helaas is ons weinig meer bekend over de eerste jaren
Enkele mensen die in de meer recentere geschiedenis een bijzondere betekenis hebben (gehad) voor de buurtvereniging:

- Joop Somer
Voorzitter van 14 november 1972 tot aan zijn overlijden in 2007. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de vereniging een stevige groei doorgemaakt vanwege de uitbreiding van de Dichterseweg en de bebouwing van de Burg. Van Lawick van Pabststraat. Joop was een enthousiast en sociaal mens die vooral tijdens de kinderfeesten bij de jeugd altijd goed scoorde. Hij was behoudend waar het gaat om de jaarlijks terugkerende activiteiten. Wij herdenken zijn enorme inzet voor de samenhang in de buurt en het functioneren van de vereniging daarin.

- Henk Obbink
Hoewel al jaren geen lid meer is Henk Obbink (Koppels 7) ooit benoemd tot ere-lid. Henk Obbink is in 2015 overleden

- Theo Wenting sr.
Theo heeft zich altijd zeer verdienstelijk gemaakt voor Oranje Boven. Hij was de initiator achter de oud-papier-actie en faciliteerde het ophalen door het beschikbaar stellen van een auto met aanhanger en het tweemaandelijks plaatsen van een papiercontainer op zijn bedrijfsterrein. Voor het beschikbaar stellen van prijzen voor de jaarlijkse verloting tijdens het buurtfeest werden allerlei materialen uit zijn garagebedrijf beschikbaar gesteld en voor hulp tijdens activiteiten deed je op hem nooit vergeefs een beroep. Geweldig dat de traditie door zoon Theo wordt voortgezet!

- Ton Leuverink
Ton (voorheen Dichterseweg 108) heeft vanaf 1978 tot 2006 als secretaris van de vereniging gefunctioneerd. Ton is een zeer loyale en toegewijde buur die dus gedurende circa 28 jaar het administratieve wel en wee van de vereniging behartigde. Ton en Joop Somer zijn beiden door hun jarenlange werk voor de buurtvereniging heel belangrijk geweest. Hij en zijn vrouw Ellie zijn nog steeds trouwe bezoekers van de activiteiten die de vereniging organiseert.

- Rinus Bergevoet
Secretaris van 1971 t/m 1978 en van 2007 t/m 2012. De laatste periode vervulde hij tijdelijk ad interim deze functie vanwege het plotselinge en onverwachte vertrek van zijn voorganger. In de laatste jaren heeft Rinus een draaiboek gemaakt wat en wanneer er in de loop van een verenigingsjaar georganiseerd kan (en soms: moet) worden. En nog steeds kunnen wij als bestuur en als vereniging een beroep op hem doen als het wandelende geheugen van de vereniging. In 2014 benoemd tot ere-secretaris.

Hier ontvangt hij uit handen van voorzitter Cor Vredegoor een plaquette voor al zijn inzet.