[ home ] [ historie ] [ hall of fame ] [ foto's activiteiten ] [ jaarplanning 2022 ] [ privacy ] [ contributie ] [ uitwijken ] [ bestuur en contact ]contributie

Buurtvereniging Oranje Boven organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten.Om deze activiteiten te bekostigen is een contributie vastgesteld van 30 euro per stel. Kinderen zijn gratis lid. Alleenstaanden betalen 15 euro.

Sinds 2006 betalen de meeste leden via een automatische incasso. Dit is voor alle partijen erg gemakkelijk en scheelt papierwerk. Wilt u ook gebruikmaken van deze service dan kunt u op de achterzijde van deze brief de machtiging invullen en bij de penningmeester in de bus gooien. Jaarlijks, in de maand mei, wordt dan de contributie van uw rekening afgeschreven.

Indien u hiervan geen gebruik wilt maken wordt u verzocht om het bedrag van 15 of 30 euro zelf in de maand mei over te maken op rekening van:

Buurtvereniging Oranje Boven
Bankrekeningnummer: NL 59 RBRB 082 89 05 002